۶۶۶

چین های رو پیشونیت

گره ی ابروهات
چشم های میشی رنگت که آینه ی دلت بود
لمس کردن تنبور با سر انگشتات
بوی گس سیگارت
ردِ پیفِ اسپری زیر یقه ی بلوز آبی رنگت
ترس ت از صدای بلند و فوبیِ دعوا
احتیاطت توی رانندگی
اسکناس ۲۰تومانی تا نخورده ی عید قربان
سیدِ پشت اسمت 
آلبومِ کامل شجریان توی داشبورد ماشین
صدای ضرب
خنده هات وقتی از همه چیز رضایت داشتی
.
.
.
این روزها من دارم این هارو مرور میکنم
چین های رو پیشونیت
گره ی ابروهات
چشم های میشی رنگت که آینه ی دلت بود
لمس کردن تنبور با سر انگشتات
بوی گس سیگارت
ردِ پیفِ اسپری زیر یقه ی بلوز آبی رنگت
ترس ت از صدای بلند و فوبیِ دعوا
احتیاطت توی رانندگی
اسکناس 20تومانی تا نخورده ی عید قربان
سیدِ پشت اسمت 
آلبومِ کامل شجریان توی داشبورد ماشین
صدای ضرب
خنده هات وقتی از همه چیز رضایت داشتی
.
.
.

این روزها من دارم این هارو مرور میکنم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.